2 אבי מדינה
3 אדריכלים גילר
6 ויויאן אור
7 יוחנן בארי
8 יעקב גרינבלד
9 מיקלה סימיאונה
10 מתתיהו קונס
11 שלמה גנדלר